Efektivní zajištění nákladu závisí na druhu přepravovaného zboží a začíná správným zabalením, vhodným pro daný způsob přepravy, naložením, srovnáním a zajištěním zboží. Pouze dobře zabalené a srovnané zboží lze řádně zajistit a bezpečně přepravovat.

Působení sil na náklad během přepravy

Při běžném jízdním provozu (k tomu patří i úplné zabrzdění, zrychlování, vyhýbací manévry a špatný stav vozovky) působí na náklad enormní síly.


Příklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastní hmotnosti 10 t může tlačit na plachtu tíhou odpovídající hmotnosti až 5 t: 0,5 G = 50 % vlastní hmotnosti.

Působení sil na náklad při silniční dopravě

Působení sil na náklad při silniční dopravě Působení sil na náklad při silniční dopravě

Působení sil na náklad při kombinované dopravě

Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

V důsledku posunování vagónů na nádražích a valivého a kolísavého pohybu na lodích působí na náklad vyšší síly než při nákladní přepravě po silnici.


To vyžaduje u přeprav v kombinované dopravě zvýšená opatření na zajištění nákladu:


  • Protože návěsy na vagonu jsou naloženy i proti směru jízdy, je nutno náklad zajistit i proti posunutí dozadu.
  • Dbejte na optimální rozložení hmotnosti na návěsu – předejděte přetížení v přední nebo zadní části.
  • Před každým předáním, resp. při každém převzetí návěsu na terminálu/v přístavu ještě jednou zkontrolujte správné zajištění nákladu (např. dostatečnou elastičnost upínacích popruhů).

Působení sil v kombinované dopravě – železnice

Působení sil v kombinované dopravě – železnice Působení sil v kombinované dopravě – železnice

Působení sil v kombinované dopravě – loď

Působení sil v kombinované dopravě – loď Působení sil v kombinované dopravě – loď

Způsoby zajištění nákladu

Zajištění nákladu tvarovým stykem

Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.).
Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.
Není-li to s ohledem na vlastnosti nákladu možné, lze zabezpečení tvarovým stykem dosáhnout pomocí upínacích pásů a jiných pomůcek. Tyto metody zabezpečení nákladu upínacími pásy jsou např. křížové upnutí nebo upnutí diagonálně přes roh, hlavová nebo postranní smyčka.

Zajištění nákladu přenášením síly

Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.
Zajištění nákladu přenášením síly: Při ukotvení popruhy s klesajícím úhlem ztrácí ukotvující sílu Zajištění nákladu přenášením síly: Při ukotvení popruhy s klesajícím úhlem ztrácí ukotvující sílu

Kombinované zajištění nákladu

Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.
Zajištění pro kombinovanou dopravu – směrem vpřed, ke straně a vzad s použitím protiskluzových podložek Zajištění pro kombinovanou dopravu – směrem vpřed, ke straně a vzad s použitím protiskluzových podložek
U zde vyobrazených nákresů se jedná o ilustrační zobrazení. Podklady informativního charakteru s konkrétními příklady z praxe v souladu s EN 12195-1 ohledně možných způsobů zajištění nákladu u různorodých skupin produktů je obdržíte od Vaší kontaktní osoby.

Videoklip "Způsoby zajištění nákladu"

Způsoby zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Upínací pásy a pomůcky k zajištění nákladu

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.
Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Zařízení na měření napínací síly Zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy a zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy slouží v první řadě k vytvoření silového a tvarového zajištění nákladu na vozidle. Stažením se zvýší tíhová síla a dosáhne se lepšího zajištění nákladu. V principu rozlišujeme:

  • Ráčnu s krátkou pákou s upínací silou cca 350 daN (kg)
  • Ráčnu s dlouhou pákou s upínací silou cca 500 daN (kg)

Efektivní upínací síla závisí v zásadě na tom, jakou silou je upínací pás pomocí ráčny utažen. Proto lze efektivně dosaženou upínací sílu zjistit pouze pomocí zařízení na měření napínací síly.

Videoklip "Manipulace supínacími pásy"

Manipulace supínacími pásy play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomůcky: protiskluzové podložky a ochranné rohy

Protiskluzové podložky zvyšují součinitel tření. Tato vlastnost je však při zajištění nákladu výhodou pouze u určitých produktů. U jiných produktů může mít jejich použití dokonce kontraproduktivní účinek (např. zboží sklouzne na paletě, zesílí účinek překlopení).


Ochranné rohy chrání nejen náklad a upínací pás, ale jsou také efektivní pomůckou pro zajištění nákladu. Rovnoměrně rozdělují napínací sílu.


Registrujte se nyní a staňte se naším partnerem!

Další informace k problematice zajištění nákladu jsou dostupné pouze pro naše partnery.
Zaregistrujte se ještě dnes a využijte mnoha výhod vzájemné spolupráce.

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat