Vysoká kvalita při realizaci našich služeb je předpokladem pro to, abychom mohli trvale obstát na dopravním trhu. Vy a především Vaši řidiči máte významný podíl na tom, jaký dojem získají naši zákazníci o naší společnosti a kvalitě našich služeb. Dobře proškolení, výborně informovaní a motivovaní řidiči jsou pro to základem.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Vaše bezpečnost je pro nás obzvláště důležitá! Nejenom naším cílem, ale i cílem evropského průmyslu je, abyste Vaši práci profesionálního řidiče vykonával bez nehod. K tomu bychom rádi přispěli vhodnými bezpečnostními opatřeními a preventivním způsobem prostřednictvím Vaší „osobní bezpečnostní výbavy"! V následujícím videoklipu jsme shrnuli základní pravidla správného používání „osobní bezpečnostní výbavy".
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-saftey-rules.jpg

Bezpečnostní předpisy v areálu závodu

Před vjezdem na pozemek závodu se důkladně seznamte s bezpečnostními předpisy příslušného závodu a bez výjimky je dodržujte! Mnoho závodů má vlastní informační brožury nebo promítne krátké video.
Bezpečnostní předpisy v areálu závodu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-werksgelaende.jpg

Kontrola před nástupem jízdy

Před nástupem jízdy prosím zkontrolujte stav Vašeho vozidla, výbavu vozidla, stejně jako Vaše osobní ochranné pomůcky.
Společnost LKW WALTER klade velký důraz na vynikající stav všech tahačů. play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-check-fahrantritt.jpg

Zajištění nákladu

Zlatá pravidla při zajištění nákladu

Jako řidič je obvykle považován ten, kdo provádí zajištění nákladu.

Každý náklad je třeba uložit a zajistit tak, aby se ani při náhlém brždění nebo vyhýbacím manévru zboží neposunulo, nepřevrátilo ani nespadlo.


Pokud budete dodržovat zlatá pravidla pro zajištění nákladu, budete vždy postupovat s jistotou. V tomto videoklipu se v pouhých 2 minutách dozvíte, na co je nutno klást důraz a co je třeba při zajištění nákladu dodržovat.

Zlatá pravidla při zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg

Manipulace supínacími pásy

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.


V následujícím videoklipu se dozvíte, na co musíte dbát při manipulaci s prostředky během zajištění nákladu dbát.

Manipulace supínacími pásy play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Způsoby zajištění nákladu

Při zajišťování nákladu jsou pro každý druh nakládaného zboží k dispozici různé metody zajištění. V následujícím videoklipu se dozvíte, která opatření jsou pro zajištění nákladu účelná a spolehlivá.


Pokud na základě vlastností zboží nelze jednoznačně určit způsob zajištění nákladu (např. obal, těžiště), vyžádejte si pokyny k dostatečnému zajištění nákladu od odesílatele.

Způsoby zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Prevence krádeží

Trasy předepsané v přepravním příkaze nebo v příkaze k truckingu je nutno bezpodmínečně dodržet! Pokud není zadána žádná konkrétní jízdní trasa, jste zodpovědný za výběr bezpečné trasy Vy.


  • Používejte přímé jízdní trasy na hlavních dopravních komunikacích.
  • Používejte výhradně zabezpečená a hlídaná parkoviště!
  • Nezastavujte v žádném případě na známých, nebezpečných parkovištích, odstavných plochách atd. (Hot Spots).
  • Trasu a přestávky je nutno naplánovat odpovídajícím způsobem.
Prevence krádeží play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-diebstahl.jpg

Manipulace s návěsem

Společnost LKW WALTER klade velký důraz na vynikající stav všech tahačů.
Zjistěte pouze během 2 minut, jaké body jsou při přebírání tahačů důležité a na co je nutno dbát.

Kontrola návěsu

Kontrola návěsu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-trailer-handling.jpg

Převzetí a vrácení tahačů

Převzetí a vrácení tahačů play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-handling.jpg
^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat