Rating Certificate | D&B

Dun & Bradstreet, přední celosvětový poskytovatel ekonomických informací B2B, oceňuje společnost LKW WALTER nejlepším ratingem (index bonity 5A1).

Certifikát bonity | Creditreform

Hospodářská informační agentura Creditreform potvrzuje společnosti LKW WALTER vynikající bonitu (index bonity 100).

ISO 9001 | LRQA

Za vytváření, řízení a neustálé zlepšování procesů podle mezinárodních standardů systému řízení kvality dle ISO 9001 pro zvýšení spokojenosti zákazníků.

ISO 14001 | LRQA

Společnost LKW WALTER si vzala za cíl uzpůsobit veškeré své podnikatelské aktivity tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. K tomu byl zaveden certifikovaný systém managementu životního prostředí dle ISO 14001:2004.

SQAS Attestation | CEFIC

"Safety and Quality Assessment for Sustainability" slouží k hodnocení kvality, bezpečnosti a ekologické nezávadnosti společností nabízejících logistické služby.

HACCP | LRQA

Společnost LKW WALTER má certifikovanou koncepci HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro potraviny a spotřebitele, aby byly zajištěny hygienické požadavky a bezpečnost potravin při přepravě.

CSR (Corporate Social Responsibility) Obchodní sociální odpovědnost & udržitelnost | EcoVadis

EcoVadis je mezinárodní platforma pro společnosti, které se angažují v oblastech sociální odpovědnosti (CSR) a udržitelnosti. Tato platforma sleduje a hodnotí výkony svých členů. Společnosti LKW WALTER byl udělen „Gold Recognition Level“.

Responsible Care Certificate | ECTA

Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu za účelem zlepšení zdravotní, bezpečnostní a ekologické situace prostřednictvím přísných sebekontrol.

Business Superbrand Austria

Společnost Superbrands vyhodnocuje již více než 20 let nejlepší značky ve více než 80 zemích celého světa. Kritérii pro výběr značky jsou její popularita, image, budování značky a inovativnost.

Elektrický proud z vodní energie | Wien Energie

Voda je již dnes nejdůležitějším zdrojem obnovitelné energie. Skupina WALTER GROUP odebírá 100 % elektrického proudu z vodních elektráren, a podporuje tak trvale udržitelné získávání energie.

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat