Management SHEQ

Safety/Security - Health - Environment - Quality

"Při realizaci našich služeb chceme vyhovět přáním našich zákazníků lépe než naše konkurence"

Hlavní zásada zakladatele naší firmy
Tento integrovaný systémový management spojuje do jednotné struktury procesy, metody a nástroje, které jsou nutné ke splnění různorodých úkolů v oblastech bezpečnosti, ochrany zdraví, životního prostředí a kvality.

V manažerském týmu SHEQ jsou i pracovníci z managementu dopravních partnerů, kteří bez dalších zásahů přebírají tématicky přesahující agendy.

Přehled milníků

Před více než 25 lety byl nastartováním systému řízení kvality položen základ dnešního SHEQ managementu.
Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát ISO 9001:2008 SHEQ-Report 2006 SHEQ-Report 2006 Company report 2016 Company report 2016 Certifikát ISO 14001:2004 Certifikát ISO 14001:2004

1990
Začátek budování systému řízení kvality

1992
Certifikát kvality podle ISO 9002: 1987 

1995
Začátek podnikového systému managementu životního prostředí 

1996
Budování systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

1997
Posouzení SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000
Vytvoření rozsáhlého systémového managementu dopravních partnerů, integrace dopravních partnerů v našem systémovém managementu 

2004
Podepsání „Evropské charty bezpečnosti silničního provozu“ 

2005
Sloučení oblastí odpovědnosti jako bezpečnost, ochrana zdraví při práci, životní prostředí a kvalita do jednoho integrovaného systémového managementu s názvem SHEQ management (Safety, Health, Environment, Quality). Jmenování manažerského týmu SHEQ.

2008
Budování managementu bezpečnosti a jeho začlenění do SHEQ managementu (Safety, Security, Health, Environment, Quality)

2009
Přistoupení k celoevropsky uznávané iniciativě pro trvale udržitelný rozvoj „Responsible Care“

2010
Certifikát AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security)

2011
Začátek celopodnikové iniciativy „Úspěch díky kvalitě“

2012
Posílení vzdělávání řidičů v kombinované přepravě (FIT) ve spolupráci se společností DEKRA s důrazem na služby, bezpečnost, zabezpečení nákladu

2013
Implementace kodexu chování

2014
První ocenění CSR za odpovědný společenský přístup firmy („Silver Level“) od ECOVADIS, globální platformy hodnotící CSR.

2015
Vytvoření a audit koncepce HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro přepravu balených potravin.

2016
Certifikace našeho managementu životního prostředí podle ISO 14001

Úkoly v SHEQ managementu

Úkoly manažerského týmu SHEQ společnosti LKW WALTER jsou náročné a různorodé:
 • Organizace a realizace:
  • Půlroční setkání managementu s představenstvem
  • Účast na poradách managementu v závislosti na konkrétních tématech vedení dopravních a prodejních oddělení
  • Rozhovory manažerského týmu SHEQ u kulatého stolu na měsíční bázi
  • Organizace a realizace specifických odborných školení a workshopů
  • Koučování zaměstnanců
  • Organizace a realizace interních auditů
  • Konání externích auditů (ze strany zákazníků a organizací)
  • Obnovení certifikátů pro systémový management
 • Plánování, realizace a controlling projektů týkajících se konkrétních témat (např. vybudování zabezpečovacího managementu), zahrnutí dalších podpůrných služeb (Shared Services)
 • Podpora (Help Desk) v případě nouzových situací
 • Řízení rizik: analýza případů, vytváření preventivních opatření
 • Podpora managementu dopravních partnerů
 • Spolupráce v mezinárodních pracovních skupinách (harmonizace norem, vývoj a vylepšování standardů, atd.)
 • Koordinace aktivit CSR (Corporate Social Responsibility)

Prohlášení vedení firmy

 • Listovat
  PDF
  Velikost
 • Sociální odpovědnost
  1,50 MB
 • Code of Conduct
  189 KB
 • Prohlášení o životním prostředí
  1,50 MB

Spolupráce s organizacemi

LKW WALTER se angažuje v mnohých pracovních skupinách mezinárodních organizací s cílem dále rozvíjet a standardizovat po celé Evropě požadavky na bezpečnost, kvalitu, ochranu zdraví a životního prostředí týkající se dopravy.


Další informace:

^ - Top

Tato webová stránka používá Cookies, aby Vám mohla zajistit ty nejlepší uživatelské zkušenosti. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním Cookies. Další informace naleznete pod: Podmínky používání