Můj příspěvek jako podnikatele pro trvalý, ekonomický úspěch firmy LKW WALTER je získávat nejlepší talenty z celé Evropy pro naši firmu. Začali jsme jako malá rodinná firma – dnes jsme velká rodina, jejíž úkolem je trvale přispívat k ekonomickému blahobytu a sociální soudržnosti ve společnosti v souladu s přírodou a životním prostředím.

Výňatek z projevu zakladatele naší firmy u příležitosti jeho 85. narozenin

Zodpovědný přístup k našich zaměstnancům zákazníkům a obchodním partnerům doprovází vývoj firmy LKW WALTER od jejích počátků a již dávno se stal integrovanou součástí naší firemní kultury.

Naše snaha přebírat sociální zodpovědnost spočívá na 3 pilířích

 1. Naše společenská zodpovědnost
 2. Naše ekologická zodpovědnost
 3. Trvale udržitelné hospodaření

Naše společenská zodpovědnost

Sociální odpovědnost pro nás představuje důležitý prvek dlouhodobé úspěšnosti podniku. Sociální odpovědnost pro nás představuje důležitý prvek dlouhodobé úspěšnosti podniku.
Uznáváme naši společenskou zodpovědnost a se zákazníky, dodavateli, úřady a s celou společností vedeme otevřený dialog. Podporujeme humanitární projekty i sociální iniciativy našich zaměstnanců formou finančních příspěvků, věcných darů i osobního pracovního nasazení. Angažujeme se zejména v podpoře vzdělávacích projektů ve školách a na univerzitách.

 

Chceme, aby se naši zaměstnanci cítili ve firmě dobře! Používáme kooperativní styl řízení s maximální vlastní zodpovědností našich zaměstnanců a jejich osobní nasazení hodnotíme výkonnostní odměnou. Kromě toho jim nabízíme fascinující, mezinárodní pracovní prostředí, které jim přináší obrovské možnosti dalšího osobního a profesního růstu. Ve firmě podporujeme zdravý životní styl a širokou škálu sportovních aktivit.

 

Jako velká dopravní firma se cítíme zodpovědni za zvyšování bezpečnosti na evropských silnicích. Proto jsme vytvořili školící program a manuál pro řidiče a zavedli rozsáhlá opatření, jejichž cílem je profesionální vzdělávání řidičů. Kromě toho se angažujeme v evropských pracovních skupinách, abychom zlepšili například pracovní podmínky řidičů nákladních vozidel nebo sjednotili zabezpečení nákladů v Evropě. Jako logický důsledek svých snah podepsala firma LKW WALTER v roce 2004 „Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu“. Cílem charty je kontinuální snižování počtu nehod v evropské silniční dopravě.

Naše ekologická zodpovědnost

Ekologická zodpovědnost - LKW WALTER
Vnímání spoluzodpovědnosti za životní prostředí při výkonu obchodní činnosti má u firmy LKW WALTER dlouhou tradici. Již v padesátých letech bylo standardem disponovat vozy v obousměrných přepravách výhradně tak, abychom zamezili přejezdům.

 

V roce 1984 začala firma LKW WALTER s přesouváním přeprav ze silnice na železnici, aby tak snížila emise škodlivých látek. V devadesátých letech se ekologické aktivity dále zintenzivnily a byl vytvořen obsáhlý systém enviromentálního managementu.

 

Dnes jsou naše komplexní ekologické aktivity hodnoceny v rámci externích ekologických auditů jako „příkladné v sektoru dopravy“.

 

Mezi naše ekologické aktivity patří kromě jiného:
 • ekologický nákup všech produktů a služeb
 • snížení spotřeby vody a energeticky efektivní příprava teplé vody
 • redukce a předcházení vzniku odpadů
 • optimalizace spotřeby energie díky technice řízení a správy budov
 • ekologická školení a motivace zaměstnanců k ekologickým aktivitám
 • cestování šetřící přírodní zdroje

 

Obzvláštní důraz klademe na externí ekologická opatření:
 • další vzdělávání řidičů nákladních vozů v oblasti ekologické, defenzivní jízdy
 • optimalizované plánování přeprav s cílem redukovat počet prázdných kilometrů
 • spolupráce s mezinárodními organizacemi pro zlepšení ekologických standardů
 • rozšiřování nedoprovázené kombinované dopravy „železnice/silnice“ a „Short Sea Shipping“
Kamiony v přístavu Rostock (Short Sea Shipping) Kamiony v přístavu Rostock (Short Sea Shipping)

Přesunutím silniční přepravy na „železnici“ a „Short Sea Shipping“ zásadně přispíváme k redukci škodlivých emisí, zejména skleníkového plynu CO2. Firma LKW WALTER realizovala v roce 2018 po celé Evropě více než 390.000 přeprav formou kombinované dopravy. Již jen tímto opatřením jsme snížili emise CO2 o zhruba 330.000 tun.

 

Více o systému enviromentálního managementu společnosti LKW WALTER najdete v aktuální firemní zprávě SHEQ.

Trvale udržitelné hospodaření

Je pro nás důležitá trvalá udržitelnost a pevné základy podnikání. Je pro nás důležitá trvalá udržitelnost a pevné základy podnikání.

Trvale udržitelné hospodaření znamená pro management firmy LKW WALTER řídit společnost tak, aby byla natrvalo zajištěna její existence a její dlouhodobý úspěšný rozvoj. Firma LKW WALTER je orientována na trvalý růst se zohledněním ekonomických, ekologických a sociálních cílů. Zásady našich hodnotových principů byly zakotveny v prohlášeních vedení firmy. Tyto jsou základem našeho trvale udržitelného hospodaření.

Prohlášení vedení firmy

Listovat PDF Velikost
Prohlášení vedení firmy 1,50 MB
Zásady bezpečnosti 1,50 MB
Sociální odpovědnost 1,50 MB
Prohlášení o životním prostředí 1,50 MB
Code of Conduct 182 KB

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat