Pracovní příležitosti pro absolventy odborných škol a univerzit?

WALTER GROUP dává šanci mladým profesionálům.

 

Absolventům ekonomicky i jazykově zaměřených škol, vysokých škol a univerzit nabízíme přímý vstup do naší organizace. Pracovní zkušenosti nebo znalosti z oboru nejsou nutné.

 

V rámci našeho Trainee programu "Train the Winner" získáte intenzivní zaškolení pro úkoly, které Vás čekají..

 

Podporujeme Vaši odbornou a sociální kompetenci a koučujeme a provázíme Vás ve Vašem vývoji. WALTER GROUP roste nepřetržitě a udržitelně. Pojďte růst s námi!

Možnost kariéry pro profesionály?

Pracovní zkušenosi nebo znalosti z oboru nejsou pro vstup do našeho operativního obchodu zpravidla nutné, neboť nové zaměstnance obsáhle zaškolíme v teorii i praxi během našeho Trainee programu.

 

Někdy se však vyskytnou situace, např. v našem IT, právním oddělení nebo také v prodeji, při nichž velmi oceníme příslušné zkušenosti a předběžné znalosti a mladým profesionálům můžeme nabídnout atraktivní pracovní příležitosti.

 

Podívejte se na vypsané pozice na naší stránce "Volná místa".

Zajišťuje LKW WALTER výuku učňů?

V klasických učebních oborech speditérský/á obchodní referent/ka nebo obchodně-administrativní referent/ka se u nás vyučit nelze. Absolventům středních odborných škol, vysokých odborných škol nebo univerzit nabízíme účast na našem programu „Train the Winner“, v jehož rámci jim předáváme specifické odborné znalosti, a to jak praktické, tak i teoretické.

Jak vypadá průběh výběrového řízení?

V každém online inzerátu najdete link, který Vás navede na náš online formulář žádosti. Prosíme, abyste jej vyplnili a odeslali společně se svými přílohami.

 

Potvrzovací zpráva, kterou zakrátko obdržíte, Vám dá jistotu, že Vaše žádost byla přijata. Během 14 dní v každém případě obdržíte od našeho personálního vedení zpětnou vazbu o výsledku Vaší žádosti.

 

Průběh náboru: první seznamovací rozhovor prostřednictvím telefonu nebo skype následovaný osobním pohovorem s náborovým pracovníkem. U speciálních pozic je možná druhá schůzka s vedoucím oddělení. Vaše cestovní náklady uhradíme dle dohody.

 

O výsledku Vaší žádosti budete informováni e-mailem či telefonicky. V případě otázek ohledně stavu Vaší žádosti Vám vždy rádi pomohou naši pracovníci z oddělení náboru. Link: Osobní kontakt

Jak se mohu ucházet o místo?

Upřednostňujeme přihlášky uchazečů podané prostřednictvím našeho online přihlašovacího formuláře u nabídky volných míst
Volná místa

 

Zde máte možnost připojit až 5 příloh. Měl by se mezi nimi nacházet Váš životopis, motivační dopis a nejdůležitější vysvědčení. O místo se můžete ucházet rovněž písemně poštou nebo pomocí e-mailu.

Budou mi nahrazeny vynaložené cestovní výdaje?

Pokud úspěšně absolvujete první fázi procesu ucházení se o práci (telefonický rozhovor nebo rozhovor prostřednictvím Skypu), pozveme Vás na naše náklady k osobnímu pohovoru do Wiener Neudorfu nebo do Kufsteinu.

Potřebuji pracovní povolení?

Občané zemí EHP pracovní povolení nepotřebují. Státní příslušníci třetích států potřebují vedle pracovního povolení rovněž povolení k pobytu. Podpoříme Vás v tomto procesu.

Bližší informace k tomuto tématu získáte na rakouském pracovním úřadu (zkr. AMS) - www.ams.at

Jaké speciální odborné znalosti potřebuji? (odborná příprava, vzdělání apod.)

Naše nabídka pracovních příležitostí je určena v první řadě absolventům středních odborných škol, obchodních akademií, vysokých odborných škol a univerzit. Předchozí znalosti z oblasti logistiky nebo spedice nejsou nezbytně nutné. Odborné know-how Vám předáme my v rámci našeho školicího programu „Train the Winner“

Na jaké úrovni musí být mé znalosti německého jazyka?

Němčina je naším podnikovým jazykem. V průběhu školení a v rámci interní komunikace je třeba, abyste byli schopni vést srozumitelný dialog se všemi zaměstnankyněmi a zaměstnanci, proto předpokládáme, že Vaše znalosti německého jazyka dosahují vstupní úrovně nejméně B1, v optimálním případě B2 (podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky).

Na jaké úrovni musí být mé znalosti dalších cizích jazyků?

S našimi zákazníky a obchodními partnery komunikujeme v jejich mateřském jazyce. Pro zaručení účelné komunikace je proto třeba disponovat znalostmi příslušného cizího jazyka na úrovni B1, optimálně však B2 (znalosti potřebné ke složení maturitní zkoušky), posuzováno podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Kdy začne školicí program?

Žádné pevné termíny zahájení nejsou stanoveny. Školicí program bude přizpůsoben individuálně pro Vás a může začít kdykoli. Školicí program je rozčleněn na řádné základní školení a na prohlubující speciální školení v závislosti na pracovní činnosti podle oblasti Vašeho nasazení.

Jak vysoká je pravděpodobnost, že jako absolvent školení získám pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

Vedle specifické odborné přípravy slouží školicí program rovněž ke vzájemnému seznámení se, nepředstavuje však dodatečnou selekci uchazečů o zaměstnání. Jako rodinný podnik vědomý si své vlastní tradice máme zájem o dlouhodobou spolupráci.

Přijímáte také řidiče nákladních automobilů?

LKW WALTER je přepravní společností bez vlastního vozového parku. Naším úkolem je plánování, organizace a řízení silniční přepravy. Dopravu samotnou provádějí naši přepravní partneři. Z tohoto důvodu zaměstnává skupina LKW WALTER výhradně obchodní personál.

Jaká je Vaše pracovní doba?

Pracovní týden má u nás v souladu se zákonným ustanovením 40 hodin. Pracovní den začíná v 8.00 hod. O víkendech si užíváme pracovního volna.

Existuje u LKW WALTER tzv. dresscode?

Kultivovanému a profesionálnímu vystupování přikládáme velký význam - oblečení pro volný čas má své místo při trávení volného času, zatímco do kanceláře patří formálnější oblečení stylu business look!

Jakým způsobem získám podnikový byt?

Rádi Vám pomůžeme s hledáním bytu. V příslušných regionech spolupracujeme se spolehlivými pronajimateli a bytovými družstvy, u nichž můžete přímo a bez obtíží získat startovní byt.

Jak se dostanu na své pracoviště?

Pro cesty mezi Vídní a Wiener Neudorfem zajišťujeme pro své zaměstnankyně a zaměstnance bezplatnou kyvadlovou dopravu. Náš podnik v Kufsteinu leží poblíž centra a jeho dopravní dostupnost prostřednictvím veřejných dopravních prostředků (autobusy i vlaky) je vynikající. Zaměstnanci dojíždějící automobilem mohou využít bezplatná parkoviště.

Co dělá LKW WALTER pro mé blaho?

Práce si vyžaduje vyváženost - Rovnováze mezi prací a soukromým životem přikládáme velký význam. Z tohoto důvodu podporujeme sportovní aktivity, jako je plážový volejbal, fotbal, běh, lyžování, tenis a spinning. Zdraví je priorita! Pomáhají při tom rovněž nekuřácké kanceláře, TFT monitory neprodukující elektromagnetické emise, optimální klima v místnostech, velkorysé prostory vyhrazené pro relaxaci (čítárna, koutek na přípravu kávy, podnikový WALTER park), v podniku působící lékař včetně služby očkování a spousta dalších věcí. Jsme jedna velká rodina. Klademe důraz na dobré pracovní klima, týmového ducha a pocit sounáležitosti.

Kdo je vlastníkem skupiny LKW WALTER?

LKW WALTER je rodinný podnik a je i nadále, a to již ve 3. generaci, veden rodinou zakladatele podniku. Akcie podniku se nacházejí ze 100% ve vlastnictví rodiny. V důsledku toho si udržujeme nezávislost na cizích kapitálových investorech a již po mnoho desetiletí se úspěšně věnujeme své obchodní činnosti.

Co je zdrojem velmi dobrého hodnocení kreditní spolehlivosti skupiny LKW WALTER?

Rovněž tak se LKW WALTER nepodílí na spekulativních obchodech nebo riskantních převzetích jiných firem. Rosteme organicky - krok po kroku - společně se svými partnery a peníze utrácíme teprve tehdy, když jsme si je předtím vydělali! Tímto přístupem se nám daří dosahovat špičkových umístění v hodnocení renomovaných hospodářských informačních agentur při udílení ocenění „Austria's Leading Companies“ a svým zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme jistotu finančně silného podniku.

Co je příčinou odolnosti podniku LKW WALTER vůči projevům hospodářské krize?

„Doprava má vždy zajištěnou budoucnost“ – to pro Vás znamená pracovní příležitost s perspektivou budoucnosti. Díky naší specializaci na přepravní obchod, vyvážené struktuře zákazníků - sestávající z malých a středních podniků, stejně jako z mezinárodních koncernů - a široký odvětvový rozptyl našich zákazníků, jsme do značné míry nezávislí na konjunkturálních výkyvech. To dává podniku jistotu a zaručuje jeho dlouhodobý úspěch.

Co je to ocenění „Austria's Leading Companies“?

Ocenění „Austria's Leading Companies“ uděluje každoročně nejrenomovanější rakouský hospodářský deník „Wirtschaftsblatt“ ve spolupráci s agenturou PricewaterhouseCoopers a svazem na ochranu věřitelů „Kreditschutzverband von 1870“. Objektivní a rozsáhlý systém identifikačních čísel se stal zásadním pro udělení ocenění „Austria's Leading Company" Důraz je kladen zejména na bonitu a trvale udržitelné hospodaření - tedy na hodnoty, jež se ve všech podnicích skupiny WALTER GROUP těší vysoké prioritě.

Ve kterých zemích má LKW WALTER pobočky?

Naše podniková působiště tvoří centrála podniku ve Wiener Neudorfu, jižně od Vídně, a naše pobočka v tyrolském Kufsteinu. Z těchto míst náš kolektiv zaměstnankyň a zaměstnanců, skládající se z příslušníků 40 národů, vyřizuje zakázky na trzích v Evropě, ve státech SNS, ve Střední Asii, na Blízkém východě a v severní Africe.

Proč hledá LKW WALTER průběžně nové zaměstnance?

Úspěšné nasazení našich angažovaných zaměstnanců umožňuje nepřetržitý růst skupiny WALTER GROUP.

 

LKW WALTER - Rozvoj & perspektiva

^ - Top

Tato webová stránka používá Cookies, aby Vám mohla zajistit ty nejlepší uživatelské zkušenosti. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním Cookies. Další informace naleznete pod: Podmínky používání