Prázdninová praxe

V letních měsících nabízíme angažovaným žákyním a žákům, stejně jako studujícím, možnost aktivního seznámení se s praxí.

 

Tato nabídka je určena žákům středních odborných škol se zaměřením na ekonomii, turistiku a techniku, stejně jako studentkám a studentům studijních oborů zaměřených na řízení a ekonomiku podniku.

Odborná praxe

Nasbírejte zkušenosti během praxe Nasbírejte zkušenosti během praxe

Studentům oborů s mezinárodně zaměřenými studijními plány se naskýtá příležitost absolvovat svoji několikaměsíční odbornou praxi v jednom ze dvou působišť našeho podniku.

 

Sbírejte zkušenosti!

 

Praktikantky a praktikanti u nás nemusí pouze přihlížet, ale budou - za doprovodu zkušených koučů - od počátku plně zapojeni do každodenní práce firmy. Naše motto je Training on the Job!

 

Předáváme Vám úkoly a rozsah odpovědnosti, které odpovídají Vašim individuálním pokrokům v práci. Tímto způsobem získáte možnost prozkoumat své osobní talenty a silné stránky.

Daniel S., HAK Wien:
"Moje praxe u LKW WALTER byla zlatým hřebem mého posledního školního roku. Neformální rodinná atmosféra mě nadchla a vzbudila ve mně od začátku zájem dovědět se všechno o pracovních procesech u LKW WALTER. Celá ta věc byla skvělá a dalece předčila má očekávání."

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat