Vysoká kvalita při realizaci našich služeb je předpokladem pro to, abychom mohli trvale obstát na dopravním trhu. Dobře proškolení, výborně informovaní a motivovaní řidiči jsou pro to základem.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Vaše bezpečnost je pro nás obzvláště důležitá! K tomu chceme přispět správnými bezpečnostními opatřeními a preventivním používáním „osobní bezpečnostní výbavy“ řidičem! V následujícím videoklipu jsme shrnuli základní pravidla správného používání „osobní bezpečnostní výbavy".
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-saftey-rules.jpg

Bezpečnostní předpisy v areálu závodu

Před vjezdem na pozemek závodu se důkladně seznamte s bezpečnostními předpisy příslušného závodu a bez výjimky je dodržujte! Mnoho závodů má vlastní informační brožury nebo promítne krátké video.
Bezpečnostní předpisy v areálu závodu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-werksgelaende.jpg

Zajištění nákladu

Zlatá pravidla při zajištění nákladu

Jako řidič je obvykle považován ten, kdo provádí zajištění nákladu.

Každý náklad je třeba uložit a zajistit tak, aby se ani při náhlém brždění nebo vyhýbacím manévru zboží neposunulo, nepřevrátilo ani nespadlo.


Pokud budete dodržovat zlatá pravidla pro zajištění nákladu, budete vždy postupovat s jistotou. V tomto videoklipu se v pouhých 2 minutách dozvíte, na co je nutno klást důraz a co je třeba při zajištění nákladu dodržovat.

Zlatá pravidla při zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg

Manipulace supínacími pásy

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.


V následujícím videoklipu se dozvíte, na co musíte dbát při manipulaci s prostředky během zajištění nákladu dbát.

Manipulace supínacími pásy play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Způsoby zajištění nákladu

Při zajišťování nákladu jsou pro každý druh nakládaného zboží k dispozici různé metody zajištění. V následujícím videoklipu se dozvíte, která opatření jsou pro zajištění nákladu účelná a spolehlivá.


Pokud na základě vlastností zboží nelze jednoznačně určit způsob zajištění nákladu (např. obal, těžiště), vyžádejte si pokyny k dostatečnému zajištění nákladu od odesílatele.

Způsoby zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Prevence krádeží

Trasy předepsané v přepravním příkaze nebo v příkaze k truckingu je nutno bezpodmínečně dodržet! Pokud není zadána žádná konkrétní jízdní trasa, jste zodpovědný za výběr bezpečné trasy Vy.


  • Používejte přímé jízdní trasy na hlavních dopravních komunikacích.
  • Používejte výhradně zabezpečená a hlídaná parkoviště!
  • Nezastavujte v žádném případě na známých, nebezpečných parkovištích, odstavných plochách atd. (Hot Spots).
  • Trasu a přestávky je nutno naplánovat odpovídajícím způsobem.
Prevence krádeží play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-diebstahl.jpg

Manipulace s návěsem

Společnost LKW WALTER klade velký důraz na vynikající stav všech tahačů.
Zjistěte pouze během 2 minut, jaké body jsou při přebírání tahačů důležité a na co je nutno dbát.

Kontrola návěsu

Kontrola návěsu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-trailer-handling.jpg

Převzetí a vrácení tahačů

Převzetí a vrácení tahačů play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-handling.jpg

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat