Efektivní zajištění nákladu závisí na druhu přepravovaného zboží a začíná správným zabalením, vhodným pro daný způsob přepravy, naložením, srovnáním a zajištěním zboží. Pouze dobře zabalené a srovnané zboží lze řádně zajistit a bezpečně přepravovat.

Způsoby zajištění nákladu

Zajištění nákladu tvarovým stykem

Zajištění nákladu tvarovým stykem: Zajištění ve směru jízdy pomocí palet Zajištění nákladu tvarovým stykem: Zajištění ve směru jízdy pomocí palet

Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.).
Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.


Neni-li to s ohledem na vlastnosti nakladu mozne, lze zabezpeceni tvarovym stykem dosahnout pomoci upinacich pasu a jinych pomucek.

Silový záběr přitáhnutím nákladu směrem dolů Silový záběr přitáhnutím nákladu směrem dolů

Zajištění nákladu přenášením síly

Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.


Toho lze dosáhnout např. stažením nákladu upínacími popruhy směrem dolů.

Kombinace tvarového a silového stažení Kombinace tvarového a silového stažení

Kombinované zajištění nákladu

Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.


U zde vyobrazených nákresů se jedná o ilustrační zobrazení. Podklady informativního charakteru s konkrétními příklady z praxe v souladu s EN 12195-1 ohledně možných způsobů zajištění nákladu u různorodých skupin produktů je obdržíte od Vaší kontaktní osoby.

Videoklip "Způsoby zajištění nákladu"

Způsoby zajištění nákladu play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Fyzikální základy zajištění nákladu

Působení sil na náklad při silniční dopravě

Při běžném jízdním provozu (k tomu patří i úplné zabrzdění, zrychlování, vyhýbací manévry a špatný stav vozovky) působí na náklad enormní síly.


Příklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastní hmotnosti 10 t může tlačit na plachtu tíhou odpovídající hmotnosti až 5 t: 0,5 G = 50 % vlastní hmotnosti.Působení sil na náklad při silniční dopravě Působení sil na náklad při silniční dopravě

Součinitel tření µ (mü)

 

Stojí-li náklad na ložné ploše, vzniká mezi nákladem a podlahou návěsu tření, které je vyjádřeno součinitelem tření. Tento součinitel tření slouží k výpočtu klouzavosti nákladu a potřebného počtu upínacích popruhů.

Upínací pásy a pomůcky k zajištění nákladu

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.
Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou Zařízení na měření napínací síly Zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy a zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy slouží v první řadě k vytvoření silového a tvarového zajištění nákladu na vozidle. Stažením se zvýší tíhová síla a dosáhne se lepšího zajištění nákladu. V principu rozlišujeme:

 • Ráčnu s krátkou pákou s upínací silou cca 350 daN (kg)
 • Ráčnu s dlouhou pákou s upínací silou cca 500 daN (kg)

Efektivní upínací síla závisí v zásadě na tom, jakou silou je upínací pás pomocí ráčny utažen. Proto lze efektivně dosaženou upínací sílu zjistit pouze pomocí zařízení na měření napínací síly.

Videoklip "Manipulace supínacími pásy"

Manipulace supínacími pásy play
True
http://www.lkw-walter.cz/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomůcky: protiskluzové podložky a ochranné rohy

Protiskluzové podložky zvyšují součinitel tření. Tato vlastnost je však při zajištění nákladu výhodou pouze u určitých produktů. U jiných produktů může mít jejich použití dokonce kontraproduktivní účinek (např. zboží sklouzne na paletě, zesílí účinek překlopení).

Ochranné rohy chrání nejen náklad a upínací pás, ale jsou také efektivní pomůckou pro zajištění nákladu. Rovnoměrně rozdělují napínací sílu.

Společnost LKW WALTER poskytuje jako standardní výbavu 20 upínacích popruhů. Protiskluzové podložky a ochranné rohy nejsou standardními zajišťovacími pomůckami. Zákazník musí v závislosti na jejich použití definovat, jaké prostředky na zajištění nákladu a s jakými vlastnostmi potřebuje.

Odpovědnost při zajištění nákladu

Nákladní list CMR

Nákladní list CMR je nejdůležitějším právním dokumentem k realizaci mezinárodní přepravy a upravuje také odpovědnost při zajištění nákladu.


Článek 17.4. b. a c.

Dopravce je (…) zbaven své odpovědnosti v případě, že ztráta nebo poškození vzniklo v důsledku mimořádných rizik spojených s jednou nebo více okolnostmi následujícího druhu:

 1. Chybějící nebo nedostatečný obal, pokud je přepravované zboží ze své podstaty v případě chybějícího nebo nedostatečného obalu vystaveno ztrátě nebo poškození.
 2. Manipulace, naložení, přeložení nebo vyložení zboží odesílatelem, příjemcem nebo třetí stranou, které jednají jménem odesílatele nebo příjemce.
Odpovědnost při zajištění nákladu

Odpovědnost v zajištění nákladu je upravena různými právními podklady. V podstatě se odpovědnost za řádné zajištění nákladu dělí mezi odesílatele (skladový personál) a dopravce (řidiče).


Naložení bezpečné k přepravě

 • Přepravované zboží a jeho obal musí být v řádném stavu a vhodné k přepravě (pevná obalová jednotka).
 • Používané palety nebo jiné nakládací prostředky musí být v technicky bezvadném stavu.
 • Náklad je nutno uložit a zajistit tak, aby nemohl klouzat, aby se zabránilo poškození a aby bylo vyloučeno převržení nebo vypadnutí z vozidla.

Provozu bezpečné naložení

 • Dodržení přípustné celkové hmotnosti
 • Dodržení přípustného zatížení nápravy
 • Dodržení přípustných rozměrů vozidla vč. nákladu
 • Kontrola účinnosti provedených opatření k zajištění nákladu během cesty, např. dopnutím stahovacích prostředků
 • Funkce vozidla nesmí být omezeny (jednostranné uložení, naložení se zatížením přední části)

Normy k zajištění nákladu

Normy EN jsou platné v celé EU. Definují mezinárodní standard jednotného a řádného zajištění nákladu.

Nejběžnější normy v naší oblasti platnosti jsou:

 • DIN EN 12195-1:2014 Stanovení správného zajištění nákladu
 • DIN EN 12642 Nástavby vozidla (návěsy L/standard, resp. XL)
 • DIN EN 12640 Vázací body (např. nosná síla a uspořádání vázacích ok na návěse)
Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

Zajištění nákladu v kombinované dopravě

V kombinované dopravě je nutno náklad zajistit před sklouznutím v rámci silnějšího působení sil v obou směrech jízdy (železnice - 1 G) a do boku (trajekt - 0,7 G). Návěsy/výměnné nástavby se při přepravě železnicí nakládají na vagóny ve směru i proti směru jízdy.

Návěsy XL versus standardní návěsy

Oproti standardními návěsu má návěs XL při zajištění nákladu vlastnosti, které pozitivně napomáhají zajištění nákladu - např. zesílenou čelní stěnu, pevnější konstrukci a zesílené boční plachty. Naše vlastní flotila jeřábem nakladatelných návěsu se výhradně skládá z návěsů XL.

Experti na téma zajištění nákladu

Přepravě bezpečné uložení a zajištění nákladu je odpovědností odesílatele, který zná zboží a obal!


S ohledem na optimalizovaná a správná opatření neposkytuje společnost LKW WALTER ŽÁDNÉ odborné tipy a NERADÍ zákazníkům, resp. odesílatelům při zajištění nákladu!


Správné zajištění nákladu závisí na vlastnostech zboží a obalu. Nechte si proto osobně poradit od expertů na zajištění zboží, jak nejlépe zajistit svůj produkt.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Evropská komise
 • Pojišťovací experti
 • Poradenské společnosti Zajištění nákladu

Další informace:

^ - Top

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat